Asset 6

Riva en bärande vägg – vad ska man tänka på?

Att riva en vägg kan ge stor effekt om du ska konvertera ytor i föreningen. Dels kan öppnare ytor få lägenheten att kännas rymligare, men en öppen planlösning kan också öka värdet på din bostadsrätt.

Första steget om du ska riva en vägg är att undersöka om väggen är bärande eller ej. Ska du göra förändringar på en bärande vägg är det väldigt viktigt att arbeta med stor försiktighet. Annars finns det en risk att huset förstörs så pass mycket att det måste rivas, eller att det helt enkelt rasar ihop.

 

Så börja med att ta reda på om väggen i fråga är bärande, har en stödjande funktion eller om väggen är en skiljevägg. Har du några som helst tvivel om väggens nuvarande funktion – kontakta en fackman för att få ett korrekt utlåtande innan du startar.

 

– Vanligtvis är en bärande vägg tjockare än 100 millimeter. Den är ofta gjord av tegel, betong eller lättbetong. Genom att gå upp på vinden och kika under isoleringen ges du möjlighet att se om takstolar hålls uppe av väggen. I så fall är den bärande eller har en stödjande funktion. Om du ser att väggen ligger parallellt med takåsen har väggen sannolikt en stöttande funktion av takstol och/eller bjälklag, säger Åke Pettersson på Convertere AB.

 

Du bör alltid ha avstyrningen, stöttningen, eller växlingen som det också kallas, helt klar innan du startar arbetet med att riva en vägg.

 

Att riva en bärande vägg är inget som rekommenderas en lekman. Kontakta alltid en fackman för detta arbete.